Val la pena instal·lar plaques solars en una comunitat de veïns?

Amb la pujada de preus de l’electricitat i del gas, moltes famílies es plantegen passar-se a l’energia solar d’autoconsum. Però no sempre és tan fàcil i rentable la instal·lació de plaques solars. Aquí analitzarem els pros i contres. I sabrem si val la pena instal·lar plaques solars en una comunitat de veïns. 

Si bé és cert que, per norma general, instal·lar plaques solars i aconseguir la compensació d’excedents d’energia a la factura de la llum pot comportar un estalvi interessant, no en tots els casos tot són avantatges. De fet, si es volen instal·lar plaques d’autoconsum en un edifici de molts veïns, es necessitaria molta superfície. Una superfície necessària per a la col·locació de molts metres quadrats de plaques -per tal de ser rentable-. I a vegades no es disposa d’aquest espai. 

Un altre inconvenient, a l’hora de la instal·lació de plaques solars en una comunitat de propietaris és que a una comunitat de veïns són molts els que s’han de posar d’acord. A més, s’han de conèixer els ajuts oficials i subvencions, i no sempre és fàcil coneixer-les.

Què necessitem saber per fer més sostenible el nostre edifici

Per tant, què necessitem saber si volem que el nostre edifici sigui més sostenible instal·lant plaques solars?

  1. Tenir clar qui o per a què es farà ús de l’energia que generin els panells fotovoltaics. És a dir, si només estarà destinada a la llum de la comunitat. Si només són uns quants veïns que les volen col·locar pel seu consum privat. O si s’arriba a un acord entre tots els veïns per repartir l’energia entre tots els pisos i la comunitat. Hi ha tantes opcions com comunitats de veïns, però el més important és sempre parlar-ho amb anterioritat i que quedi tot clar amb un contracte pel mig. En aquest cas, la intermediació d’un assessor de comunitat de veïns és imprescindible. 
  2. S’ha de tenir clar que no cal que tots els veïns vulguin posar-se plaques solars perquè uns quants ho puguin fer. En aquest cas, el cost de les plaques només l’assumiran aquells que les facin servir. En cas que algun veí o veïna es vulgui adherir al cap dels anys caldrà que aboni l’import que li hagués correspost de la instal·lació inicial.
  3. El mercat de plaques solars ha crescut moltíssim en els últims anys. Per aquest motiu, cal demanar pressupostos, condicions del muntatge i un informe energètic perquè tothom pugui fer una correcta valoració per prendre una decisió.
  4. És imprescindible que tota la comunitat voti perquè el projecte s’aprovi. En la majoria dels casos les plaques s’instal·len a la coberta de l’edifici, que gairebé sempre és de propietat comunitària, i és per això que cal assolir un acord amb la resta de propietaris de la comunitat de veïns encara que no tots vulguin fer servir les plaques. Segons el Codi Civil de Catalunya, cal aprovar la proposta del projecte en una junta general de la comunitat de veïns per diferents majories en funció de les característiques del projecte com per exemple si les plaques són d’ús privat o comunitari, o si es col·locaran a una zona d’ús comunitari o no. En la majoria dels casos es necessita una majoria simple del total de vots, és a dir que hi hagi més vots a favor que vots en contra. Però en el cas que siguin necessàries innovacions físiques, és a dir, reformes a l’immoble per a la instal·lació, es necessita el vot favorable de 4/5 parts. I si s’han de cedir gratuïtament elements comuns d’ús comú es necessita el vot favorable del 100% dels propietaris 

Els principals acords

Resumint. Quan se sap ja quants veïns voldran sumar-se al projecte de la instal·lació de les plaques i ús de l’energia solar, s’ha d’acordar el següent:  

  1. Acord de l’ús d’un espai comunitari per instal·lar-hi una nova infraestructura amb tota la comunitat de veïns
  2.  Acord de participació econòmica i finançament de cada participant
  3. Acord de repartiment de l’energia generada.

També hi ha una opció afegida. I és que, es pot vendre l’energia sobrant a tercers. En cas que s’opti per això, la cosa es complica. en aquest cas és necessari configurar la comunitat veïns com una empresa venedora. És per aquest motiu que en aquest cas, es recomana abocar l’energia sobrant a la xarxa i rebre un descompte a la factura.

A partir d’aquest moment, tocarà triar l’empresa encarregada de fer la instal·lació  i signar el contracte amb ella, tenint present tota una sèrie de punts. 

En tot cas, com ja es pot deduir, no és tan fàcil la instal·lació de plaques solars en un edifici de veïns, que en una casa unifamiliar o en un terreny d’un únic propietari. Per això, ja sigui per a tota la comunitat o per a ús privat, podeu contactar amb nosaltres i us assessorarem i us ajudarem en tots els tràmits.