Reparacions obligatòries en la Comunitat de Veïns

El manteniment de les Comunitats de Veïns és imprescindible per a conservar els edifici i per a la bona convivència dels veïns. Segurament, alguna vegada t’has preguntat quines són les reparacions que la teva Comunitat de Veïns són obligatòries. 

En aquestes línies, t’explicarem tot el que s’ha de saber sobre aquestes reparacions essencials per a mantenir un entorn segur i en òptimes condicions. 

De fet, el manteniment dels habitatges d’una Comunitat de Veïns és un deure. Segons la Llei 18/2007 del Dret a l’habitatge, la conservació i rehabilitació dels immobles és obligatòria, i s’estableix com a molt greu l’incompliment del deure de conservació i rehabilitació, si això comporta un risc per a la seguretat de les persones, amb sancions de fins a 900.000€.

Quines reparacions són obligatòries

Les reparacions obligatòries en les Comunitats de Propietaris són, generalment, treballs que han de dur-se a terme per a complir amb les normatives legals i mantenir les instal·lacions en un estat adequat. Des d’escales, balcons comunitaris, o sistemes de lampisteria. Són només uns exemples de mesures que són crucials per a la protecció de tothom. 

Veiem alguns casos més: 

  • Ascensors. Aquests són elements comuns en molts edificis i requereixen d’inspeccions i manteniment regulars obligatoris, per a garantir el funcionament i la seguretat.  
  • Sistemes de Lampisteria. Per a evitar fuites i danys estructurals, s’han de mantenir en bon estat tots els sistemes de lampisteria. De fet, també prevenen problemes d’humitat que podrien afectar a la salut dels veïns i veïnes.
  • Façanes. La façana, no només és la carta de presentació de la comunitat, també és la cara visible a tothom de l’edifici. És important mantenir-la en bones condicions, i reparar esquerdes o petits danys estructurals.  

Complir amb les Normatives

Reparar i mantenir l’edifici i les zones comunitàries no només allarga la vida de la propietat, garanteix la seguretat de tots els residents, i evita sancions legals. Aquestes normatives tenen l’objectiu de preservar la qualitat de vida en les Comunitats de Veïns i prevenir situacions de risc.

En resum, des del manteniment d’ascensors fins a les reparacions de lampisteria i façanes, cada mesura contribueix a un entorn protegit i agradable per a tothom. 

En tot cas, recorda que des d’Assessoria Borén gestionem l’empresa RMH, Reparacions i Manteniment Horta. Comptem amb professionals especialistes en obres menors, reparacions, lampisteria, electricitat, etc., per a solucionar sense demores aquelles petites incidències, avaries, desperfectes i reformes que pugui requerir un immoble o una finca.

Perquè una Comunitat ben conservada, multiplica el seu valor.