Rehabilitar ara és estalviar. Com aprofitar els ajuts de la UE Next Generation

La rehabilitació dels edificis ha de ser una prioritat per a tots els veïns i veïnes, però no sempre es pot afrontar a les elevades despeses que representen aquestes obres. Ara, però rehabilitar i millorar energèticament el teu edifici no ha estat mai tan fàcil. Ara, i durant un temps limitat, pots accedir a facilitats econòmiques per a rehabilitar energèticament el teu edifici i el teu habitatge, ajuts i subvencions que proveen de la Unió Europea. En Assessoria Borén t’expliquem com i què fer per a aprofitar aquests fons Next Generation, amb els quals  podràs reduir el consum energètic i estalviar en la teva factura, alhora que millores el confort a casa teva i el valor de l’immoble. Aquí van algunes pistes. 

Per començar et recordem què són els Fons Next Generation. Aquests són un impuls econòmic de la UE, sense precedents, per reactivar l’economia. Dins d’aquest fons, 480 M€ s’han destinat a subvencions per a la rehabilitació energètica, per tal d’aconseguir rehabilitar més de 60.000 habitatges en 3 anys.

Per què rehabilitar ara?

Ara és bon moment perquè:  

 • Pots obtenir un diagnòstic tècnic del teu edifici que et dirà què cal fer per rehabilitar-lo energèticament.
 • El projecte tècnic de rehabilitació per poder fer les obres està subvencionat.
 • Pel que fa a les obres, les subvencions cobreixen entre el 40% i el 80% del cost. I la resta, la pots finançar amb préstecs Next Generation, amb condicions realment excepcionals.
 • A més, les subvencions rebudes no tributen. I, per la part no subvencionada, s’han establert desgravacions molt interessants a l’IRPF.

Per tant, i resumint, rehabilitar ara és bo perquè aconseguiràs: 

 • Estalviar en la inversió.
 • Reduir el consum energètic.
 • Millorar el teu confort i qualitat de vida.
 • Ajudar a prevenir el canvi climàtic.
 • Incrementar el valor de l’immoble.
 • Beneficiar-te d’avantatges fiscals.

Si vols donar el pas, què s’ha de fer?

Per ajudar-te a aprofitar aquestes condicions excepcionals i estalviar-te tràmits i gestions, la Generalitat ha encarregat a tres col·lectius professionals la creació de les Oficines Tècniques de Rehabilitació (OTR). Totes aquestes oficines treballen conjuntament i coordinades amb les administracions per gestionar les subvencions. Entre els col·lectius encarregats per a portar a terme aquestes ajudes, estan els administradors de finques, per tant, des d’Assessoria Borén et podem ajudar a: 

 • Saber si el teu edifici es pot acollir als ajuts.
 • Rebre assessorament sobre les opcions de finançament, i saber quins incentius fiscals et beneficien.
 • Tramitar els ajuts directament. 
 • Posar–te en contacte amb un arquitecte tècnic per a  fer un diagnòstic de l’edifici i realitzar el projecte de rehabilitació i dirigir i controlar les obres.

Quines subvencions existeixen?

Per a canalitzar els ajuts s’han creat 3 programes de subvencions, que no són excloents entre ells. Aquests programes s’enfoquen a rehabilitar tot l’edifici, rehabilitar el teu habitatge i disposar del llibre de l’edifici i del projecte de rehabilitació previ necessari per qualsevol de les actuacions.

Ajuts a les actuacions per a rehabilitar l’edifici. 

Són les subvencions destinades a actuacions en els elements comuns dels edificis d’habitatges, ja siguin plurifamiliars o unifamiliars, per a millorar l’eficiència i l’estalvi energètic i la rehabilitació en general. Les actuacions subvencionables són les següents: 

 • Honoraris de l’arquitecte tècnic o arquitecte per a la realització del llibre de l’edifici i del projecte de rehabilitació. És requisit indispensable tenir la inspecció tècnica de l’edifici (ITE) aprovada o admesa a tràmit i el certificat d’eficiència energètica (CEE).
 • Es podran subvencionar aquelles actuacions de rehabilitació de l’edifici que aconsegueixin reduir com a mínim un 30% el consum d’energia primària (EPRN) i redueixin la demanda energètica anual global de calefacció i refrigeració segons zona climàtica.

També hi ha, però algunes excepcions, que s’apliquen als edificis de protecció històrica o arquitectònica, i als edificis que hagin realitzat en els últims 4 anys intervencions de millora d’eficiència energètica.

La quantia de la subvenció va directament relacionada amb el percentatge d’assoliment d’estalvi energètic:

 • 40% de subvenció: quan la reducció del consum EPNR és igual o superior al 30% (un màxim de 6.300 euros/habitatge i 56 euros m2 de local).
 • 65% de subvenció: quan la reducció del consum EPNR és igual o superior al 45% (un màxim d’11.600 euros/habitatge i 104 euros m2 de local).
 • 80% de subvenció: quan la reducció del consum EPNR és igual o superior al 60% (un màxim de 18.800 euros/habitatge i 168 euros m2 de local).
 • En alguns casos la subvenció pot arribar al 100% en situacions de vulnerabilitat.

Ajuts a les actuacions per a rehabilitar el teu immoble

Aquestes subvencions són destinades a persones propietàries d’habitatges, usufructuàries i llogateres, que vulguin millorar l’eficiència energètica dels seus domicilis habituals. 

En aquest cas el requisit indispensable és que les obres de millora es realitzin a la vivenda habitual de la persona que rep la subvenció. A partir d’aquí, el que es requerirà és que es compleixin almenys un dels següents punts: l’obra ha de suposar una reducció de la demanda energètica del 7%, una reducció en el consum d’energia primària no renovable del 30%, adequació als valors límit de transmitància tèrmica i permeabilitat a l’aire d’elements de l’envolupant tèrmica establerts a les taules 3.1.1a i 3.1.3a del CTE DB HE-1. L’actuació, a més, ha de tenir un cost mínim de 1.000 euros i la quantia de la subvenció és del 40%, amb un màxim de 3.000 euros/habitatge.

Des d’Assessoria Borén ens encarreguem de tots els tràmits, així que posa’t en contacte amb nosaltres i et resoldrem els teus dubtes.