Què cobreix l’assegurança de la Comunitat de Veïns?

A l’hora de viure en una comunitat de veïns poden aparèixer enfrontaments entre veïns pels recursos econòmics de la comunitat que es destinen al manteniment o a la reparació de desperfectes de les zones comunitàries. De fet, si per un imprevist s’ha de reparar alguna part de la comunitat de propietaris, i no es tenen diners estalviats, poden venir els problemes. Per això, per tenir bona part d’aquests danys i desperfectes coberts, es recomanable contractar una assegurança de comunitat, amb les garanties i cobertures que els veïns creguin més convenients per a prevenir i evitar “derrames” inesperades. 

I és què, en un edifici poden ocórrer una gran quantitat d’accidents. Es poden desgastar o trencar per l’ús algunes parts de l’edifici o de les instal·lacions. Algú pot causar desperfectes. Fins i tot, un veí o veïna pot ocasionar danys materials a elements comuns. I cada cas és diferent. 

Un exemple 

De fet, el 13 de desembre del 2021 va sortir una sentència sobre un cas en el qual, el veí va patir un sinistre a casa seva, però va derivar en danys a l’ascensor. La sentència va resoldre que el sinistre de l’ascensor estaria cobert segons la condició del veí o veïna en la pòlissa contractada. En aquest cas, el titular o la titular d’una llar que ha causat danys a elements comuns, com pot ser l’ascensor de l’edifici, no pot emparar-se en l’assegurança de la comunitat de propietaris/propietàries, ja que no se’l considerarà assegurat, sinó responsable. Tanmateix, si la pòlissa indica el contrari, no s’aplicarà aquesta condició i la incidència quedarà coberta per l’asseguradora.

En resum, l’assegurança de les comunitats de veïns dona cobertura, llavors, a desperfectes causats per tercers. També, dona suport als propietaris i propietàries davant de possibles sinistres que puguin ocasionar-se a les zones comunes o relatives a la gestió de la comunitat. 

Despeses imprevistes

En cas de no disposar d’una assegurança per a la comunitat de propietaris, els veïns i veïns hauran de pagar la reparació, d’acord amb el percentatge que li pertany per coeficient de participació en la comunitat.

Per aquest motiu, sempre és recomanable tenir una assegurança de la comunitat, ja sigui que doni garanties més bàsiques fins a les més completes. Aquest tipus d’assegurança s’encarrega de cobrir incidències que puguin ocórrer en l’edifici i les seves zones comunitàries (per exemple: danys en portal, escala, façana, jardí comunitari, patis de la comunitat de veïns, incendis…). El principal avantatge de tenir aquest tipus d’assegurança, per tant, és que la comunitat de propietaris no hagi de fer front a despeses imprevistes quan es produeixen contratemps o danys en l’edifici.

Quines són aquestes garanties o cobertures?

Garanties Bàsiques

 • Garantia d’incendi i similars.         
 • Garantia de responsabilitat civil, defensa i fiances.         
 • Garantia de trencament de llunes, miralls i vidres.         
 • Garantia de robatori.
 • Assistència 24 hores.
 • Defensa jurídica bàsica.     

Garanties Optatives   

 • Garanties de danys causats per aigües comunitàries.         
 • Garantia de responsabilitat civil i danys per aigües de canalitzacions privades i privatives.         
 • Furt.         
 • Ampliacions de trencament de vidres, etc.         
 • Garantia de reconstrucció de zones enjardinades i recreatives, i garantia de trencament de maquinària.         
 • Danys estètics.         
 • Garantia de vehicles en garatge.
 • Accidents personals.         
 • Garantia de fons comunitaris, infidelitat i reposició de documents.        
 • Reclamació a propietaris per despeses impagades i reclamacions en contractes d’arrendament.
 • Defensa jurídica ampliada.      
 • Extensió de garanties.            

Com sempre, davant de qualsevol dubte, truca’ns! Sabrem assessorar-te per a la teva tranquil·litat. Telèfon. 93 429 59 69. Adreça: C/Fulton, 20 BCN.