Nova regulació dels lloguers de temporada a Barcelona

Si llogues un pis a Barcelona per temporades, hauries de tenir en compte que la Generalitat de Catalunya ha aprovat un decret que regula els lloguers temporals. A partir d’ara, només es podran destinar a oci, vacances o congressos professionals, entre altres casos. Aquesta mesura d’urgència s’ha posat en marxa per a evitar que els propietaris d’habitatges esquivin la regulació de preus en les zones de mercat tibant.

I és que, des del mes de març passat, Catalunya compta amb un índex de referència de preus al lloguer que limita legalment la renda màxima que es pot pagar en els 271 municipis declarats com a zona tensionada, sempre que es compleixin uns determinats suposats (que el propietari sigui un gran tenidor o que l’habitatge no s’hagi anunciat en el mercat en els últims 5 anys, per exemple).

Nou decret llei

El nou Decret llei aprovat pel Govern el 24 d’abril de 2024 modifica diversos articles de la Llei Catalana del Dret a l’Habitatge (18/2007), especificant que els lloguers de temporada (per a fins d’oci, vacances, recreatius o culturals) es consideren usos diferents al d’habitatge habitual i, per tant, no estan subjectes a la contenció de rendes.

La clau de la regulació és la consideració que només l’ús turístic o recreatiu es pot considerar lloguer de temporada. Així doncs, un lloguer per una estada limitada, que no sigui per motiu vacacional sinó per estudis o treball, cobreix les necessitats d’habitatge permanent i per això ha de complir amb les obligacions de la legislació espanyola aprovada al maig de 2023. Per a justificar la condició d’habitatge, l’amo haurà de documentar el motiu de la temporalitat en dipositar la fiança en l’Institut Català del Sòl (Incasol).

En la resta de casos, s’haurà d’aplicar l’índex de preus al lloguer, sempre que el pis es llogui per a fins professionals, laborals, d’estudis, atenció mèdica, o similars, encara que sigui de durada temporal. El nou decret considera que aquests usos són compatibles amb la necessitat d’habitatge permanent i el lloguer haurà d’estar topat.

Regular els usos dels pisos

El decret indica l’obligatorietat d’especificar en tots els contractes de lloguer la causa o finalitat d’aquest. De no especificar-se, es considerarà com a habitatge permanent.

A més, els anuncis hauran d’especificar el preu de referència del lloguer, la renda de l’últim contracte i si el propietari és una gran forquilla.

En cas de no complir amb aquestes normes, els anunciants s’exposaran a sancions. També seran sancionats els propietaris que repercuteixin a l’arrendatari despeses de gestió immobiliària i formalització del contracte, per exemple. I les multes podran anar dels 3.000 als 900.000 euros en funció de la gravetat del cas.

Regulació dels lloguer d’habitacions

Un altre dels aspectes que regula el nou decret és l’arrendament d’habitacions.

La nova norma indica que la suma de les rendes dels contractes d’arrendament d’habitacions en un mateix immoble no podrà excedir la renda màxima aplicable si l’immoble es llogués com una unitat i es troba en zona tensionada.

Objectiu, ampliar el parc d’habitatge

L’objectiu de la nova regulació és ampliar el parc d’habitatge. El decret enforteix la capacitat de la Generalitat per a augmentar el parc públic de lloguer mitjançant el dret preferent de compra d’habitatges en zones de mercat residencial tensionat si aquestes es troben a la venda i a nom de grans forquilles i persones jurídiques, o en casos d’execució hipotecària.

També s’aprova la reducció del percentatge de disponibilitat dels recursos de les fiances de 10% a 5% per part de l’Institut Català del Sòl (Incasòl) perquè pugui tenir més efectiu disponible per a adquisicions i altres operacions.