Gossos en les comunitats de veïns. Quines. normes s’han d’aplicar?

Cada dia 21 de juliol se celebra el Dia Mundial del Gos, una data que cada vegada més veïns i veïnes el celebren. Perquè cada vegada hi ha més mascotes en les nostres llars. Des de l’aprovació de la Llei de Protecció Animal al gener de 2022 els animals domèstics són considerats part del nucli familiar. Així que, sí, mascotes, però també un membre més de la família. Però no sempre els animals són benvinguts en les comunitats de veïns.

Hi ha normativa sobre gossos en les comunitats de veïns? Pot una comunitat prohibir que es tinguin gossos? En aquest post aclarirem algunes dels dubtes sobre les mascotes i les comunitats de veïns.

Les mascotes, un més de la família

Segons un estudi de la Fundació Affinity, en 1 de cada 4 llars d’Espanya hi ha, com a mínim, un gos. Això suposa un 25% dels habitatges espanyols amb mascota. Però probablement la gran majoria desconeix les normes per a per a gossos en les comunitats de veïns.

El que diu la Llei de la Propietat Horitzontal

Segons la Llei de la Propietat Horitzontal no es pot prohibir a cap propietari d’una comunitat de veïns la tinença de mascotes. Això sí, la norma és aplicable sempre que compleixi amb uns mínims de convivència de la comunitat de veïns. Aquestes normes només s’apliquen en les zones comunes del veïnat.

Malgrat aquesta norma, si els veïns es posen d’acord, poden establir una sèrie de restriccions d’accés a les mascotes en les zones comunitàries. Per a això, aquestes restriccions o normes internes han d’aprovar-se en la junta de propietaris i modificar els estatuts de la comunitat.

En cas de viure de lloguer, la cosa canvia. El propietari pot prohibir la tinença de mascotes en l’immoble. És per aquest motiu que alguns propietaris deixen als seus inquilins tenir gossos i altres no. En cas d’oposar-se, això se sol reflectir en una clàusula del contracte d’arrendament.

En resum: la llei d’arrendaments urbans, la llei que regula els lloguers, no prohibeix la tinença d’animals en la llar, però si que deixa en mans dels propietaris la decisió d’acceptar o no.

Quines normes han de complir els propietaris amb gos en les zones comunes?

Encara que no estiguin prohibides les mascotes, els veïns i la comunitat de propietaris pot demanar que es respectin una sèrie de normes de salubritat, soroll i convivència en les zones comunes. Aquí detallem les més habituals:

  • Evitar que molestin i que vagin sense corretja.
  • Evitar l’ús de l’ascensor amb el gos. No obstant això, per llei no pot prohibir-se.
  • Portar una bossa per a recollir els excrements, ja que està prohibit que facin les seves necessitats en les zones comunes (també en les exteriors, jardins, camins, etc.)

I si borda molt el gos

Un dels problemes més freqüents i desagradables són els lladrucs. És important recordar que els sorolls a la nit i matinada han d’evitar-se, per això, si el gos sol bordar, que no estigui en zones on molestin els seus lladrucs. A més, si el gos es passa tota la nit bordant, els veïns poden arribar a demandar al veí propietari del ca.

Al final, són coses òbvies i que no sols s’apliquen als animals de companyia, també a tots els habitants d’una comunitat. Perquè viure en una comunitat de veïns implica complir les normes establertes en ella perquè la convivència entre els propietaris o inquilins sigui bona i es mantingui l’ordre i la neteja de les instal·lacions.