Fons Next Generation, la porta d’entrada de subvencions per a posar al dia els immobles

Amb la crisi sanitària i el seu impacte econòmic, la UE va decidir posar en marxa un fons especial gràcies al qual l’Estat espanyol rebrà prop de 140.000 milions d’euros, dels quals la meitat aproximadament són subvencions.  Batejats com a fons Next Generation EU, aquests diners han de ser destinats a transformar l’economia i els seus sectors cap a models més sostenibles i el sector immobiliari té un paper molt destacat. 

En aquest sentit, el govern de l’Estat ha aprovat una partida de 6.820 milions d’euros destinada al Programa de Rehabilitació d’Habitatge i Regeneració Urbana. I d’aquesta xifra, una mica més de la meitat (3.420 milions d’euros) està destinat a la “rehabilitació per a la recuperació econòmica”, distribuïts en 1.994 milions per a la rehabilitació integral d’edificis, altres 976 milions per a la rehabilitació de barris i altres 450 milions d’euros per a cobrir les deduccions fiscals previstes.

I seran diners molt ben rebuts, no en va, el sector immobiliari del país necessita un gran impuls. Si no, mirem algunes dades: 

  • El 45% de les deficiències trobades a les ITE són de caràcter important o greu.
  • 6 de cada 10 edificis tenen escales en el portal i només un 26% d’aquests edificis disposen de rampa adaptada a cadires de rodes. 
  • 4 de cada 5 edificis són ineficients (qualificació E,F, G).
  • El parc d’habitatges és responsable del 30% dels gasos contaminants que s’emeten a l’atmosfera. 

Són només alguns dels exemples que indiquen la necessitat de renovar el parc d’habitatge a Catalunya i, per això, serà imprescindible aprofitar al màxim els nous fons Next Generation UE on els administradors de finques hem de ser uns actors fonamentals, per informar i assessorar als propietaris de com poder accedir a aquests ajuts. 

Per a començar, hem de recordar que a principis d’octubre del 2021, el Govern va aprovar una normativa per a regular la posada en marxa dels fons europeus Next Generation per a la rehabilitació, a través del Reial decret llei 19/2021, de 5 d’octubre. En aquesta normativa s’inclouen diverses mesures, com ara la modificació de la Llei de Propietat Horitzontal per a facilitar a les comunitats de propietaris la presa de decisions i l’accés al finançament per a escometre les obres, així com les noves deduccions fiscals per reformar habitatges i la quantia de les ajudes que poden sol·licitar-se per a escometre obres d’actuació que millorin l’eficiència d’immobles unifamiliars i plurifamiliars.  

Diferents tipus d’ajuts econòmics

Hem de tenir en compte també que existeixen diferents tipus d’ajuts vinculats a aquest pla. D’una banda, estan els ajuts fiscals, que permetran incloure en la Declaració de la Renda la deducció fiscal de les despeses derivades de les actuacions de rehabilitació que es duguin a terme en l’habitatge. Aquesta ajuda permetrà als propietaris beneficiar-se d’una deducció fiscal de fins al 60% de la inversió amb un límit de 15.000 euros.

D’altra banda estan els ajuts econòmics directes, pels quals és necessari tenir un estudi de certificació energètica abans de realitzar qualsevol rehabilitació.

Amb el consens de tots els veïns

En el cas de la realització d’obres per a la millora energètica d’un edifici, serà suficient el vot de la majoria simple dels propietaris. La mateixa majoria serà necessària per a sol·licitar els ajuts i els sistemes de finançament per a les obres. 

Per aquest i per la resta de tràmits, el paper que acomplirem els Assessors i Gestors de Finques serà prioritari. 

Per a més informació, truca’ns. Assessoria Borén. T. 93 429 59 69