És legal llogar habitacions d’un pis llogat?

Llogar habitacions d’un pis que es té arrendat és una pràctica cada vegada més habitual. En grans ciutats és cada vegada més freqüent, sobretot, en pisos d’estudiants o de professionals que no poden afrontar la totalitat d’un lloguer.

Tant com a propietari, és a dir, com a arrendador, com si és l’inquilí, segurament sorgeixen molts dubtes, especialment, si és legal o no aquesta pràctica. En aquest article del blog d’Assessoria Borén resoldrem aquesta i altres dubtes.

Què diu la normativa sobre llogar habitacions?

La normativa que regula els lloguers d’habitatges, és a dir, la Llei d’Arrendaments Urbans o LAU, contempla aquests casos. Segons l’article 8.2 d’aquesta Llei, l’inquilí sí que pot llogar habitacions, però sempre i en tots els casos, amb el consentiment del propietari. En aquest cas, apareix la figura del subarrendament. La Llei diu que “l’habitatge arrendat només es podrà subarrendar de manera parcial i previ consentiment escrit de l’arrendador”.

En cas que l’arrendador accepti, el primer inquilí haurà de fer un contracte a cadascuna de les persones que subarrenda l’habitació, especificant la zona que s’ha cedit i les normes existents en aquest habitatge de lloguer. A més, fa falta que aparegui la quantia a pagar, que mai pot ser major a la totalitat de la renda existent, i el temps que durarà, que no pot superar la durada de l’arrendament pactat en el primer contracte amb la propietat.

Quan es pot subarrendar habitacions?

Per a que llogar habitacions d’un pis llogat sigui legal s’han de complir dos factors

  • Que el propietari doni el seu consentiment. Ha d’haver-se establert una clàusula en el contracte de lloguer on s’indiqui que es pot subarrendar. I per contra, si com a propietari no es vol que l’inquilí llogui habitacions, és necessari que s’assenyali en el contracte. Si l’inquilí trenca les normes, es pot donar per acabat el contracte. En cas que no aparegui res en el contracte, es podria donar a entendre que es permet el subarrendament.
  • Indicar l’import de la renda i signar un contracte. L’import de la renda no pot ser superior al que paga el primer inquilí. És a dir, si el lloguer de l’habitatge són 600 €, l’inquilí no poden subarrendar 2 habitacions a 350 €, perquè superaria l’import de la renda acordada amb el propietari. A més, per a poder subarrendar s’ha de signar un contracte. A més, un inquilí no pot subarrendar l’habitatge sencer a terceres persones.

Diferències entre cessió i subarrendament

Aquests dos conceptes a vegades es confonen. En la cessió, el nou inquilí es regeix per les condicions del contracte original. Per exemple, en cas que el teu inquilí deixi la casa i la hi cedeixi a una altra, aquesta segona segueix el contracte original. La cessió és possible sempre que també estigui consentida i autoritzada pel propietari.

En el subarrendament, caldrà fer un nou contracte. Per exemple, com a propietari li llogues la casa a un estudiant i est s’encarrega de buscar a més companys per a les habitacions. Això és habitual en pisos compartits.

Perquè no hi hagi malentesos amb l’inquilí, el millor és que quedi tot per escrit en el contracte original.

I recorda que si tens dubtes sobre les teves propietats, els teus contractes de lloguer o qualsevol tema relacionat amb la teva comunitat de veïns, truca’ns o vine a veure’ns.