Deu raons per a contractar un administrador de finques professional

Dubtes si contractar o no un administrador de finques? En aquestes línies et demostrarem que treballar amb un administrador de finques per a la gestió de la teva Comunitats de veïns és sinònim d’estalvi, bona gestió i bon funcionament. Però el més important, amb un administrador de finques com Assessoria Borén, aconseguireu disminuir i solucionar de forma àgil els problemes que sorgeixen en la Comunitats. 

Sens dubte, existeixen moltes de raons per a contractar un administrador de finques professional. El més important és que ens encarreguem de gestionar els assumptes financers, legals i jurídics de manera eficient. Perquè, no oblidem que les Comunitats de propietaris vénen regulades pel Codi Civil de Catalunya, i pels propis estatuts de cadascuna de les Comunitats de propietaris i les seves normes de règim intern. És per aquest motiu que deixar en mans d’un administrador de finques professional i amb experiència la gestió de la Comunitats és una bona decisió. 

A continuació, resumim en 10 punts les raons per les quals contractar un administrador de finques és imprescindible:

  1. Els administradors de finques professionals oferim assessorament i gestió comptable, jurídica i legal. Comptem amb els coneixements i l’experiència necessària per a la correcta gestió de la Comunitat de propietaris. Sempre buscarem les millors solucions, les més rendibles, sense descurar la qualitat.
  2. Estem al dia de les novetats del sector, així com dels canvis legals, jurídics i financers que sorgeixin entorn de la Comunitat de veïns. 
  3. Gestionem la teva finca correctament. Un alt percentatge de la rendibilitat de la teva finca depèn de com es gestioni. Una bona gestió evitarà gastos innecessaris, problemes afegits i contratemps inesperats.
  4. Exercim de mediadors dels problemes. Si existeixen veïns molestos, que provoquin incidències o morosos, actuarem com a mediadors, per a la resolució del conflicte de la manera més amistosa per totes dues bandes. D’aquesta manera, evitarem les molèsties o els enfrontaments entre els veïns i/o entre els veïns i el president de la Comunitat. 
  5. Ens encarreguem de tramitar i gestionar el cobrament als morosos. En cas de no arribar a un acord, també podem iniciar i tramitar la denúncia.
  6. Estem al dia de les subvencions públiques que poden beneficiar a la Comunitat.. A més d’estar al corrent de les subvencions públiques, ens encarreguem de de tramitar-les. 
  7. Ajudem o ens encarreguem de la gestió econòmica de la propietat. Oferim el nostre suport i assessorament quan ho precisin els veïns. Presentem els comptes detallat i elaborem els informes econòmics.
  8. Assegurem el bon estat de l’immoble. Atenem les mesures més urgents així com les reparacions que es requereixin per millorar l’estat de la finca.
  9. Guardem i protegim la documentació de la finca i de la Comunitat. I  portem a la pràctica els acords als quals s’hagi arribat respecte a pagaments, cobraments i obres.
  10. Fem executar les ordres de la Junta. La llei diu exactamente “Executar els acords adoptats en matèria d’obres i efectuar els pagaments i realitzar els cobraments que siguin procedents”. És a dir, l’administrador de la finca és el responsable final de dur a terme els acords de la Junta. Moltes vegades, aquestes resolucions aprovades són obres en l’edifici. Així que, el professional de l’administració de finques ha d’elaborar el pla d’acció i marcar les dates en què aquestes reformes es faran. És més, si les obres de millora impliquen una despesa superior, és l’administrador de la finca qui ha de sol·licitar la vessa extraordinària, a més de programar les quotes que cada propietari ha d’abonar.

En definitiva, el paper que complim els administradors de finques professionals és vital per al bon funcionament i la convivència dels veïns en les Comunitats. Encara tens dubtes si contractar o no un Administrador de Finques? 

Truca’ns, o escriu-nos i acabarem de resoldre els teus dubtes. 

Assessoria Borén  93 429 59 69, boren@assessoriaboren.com