Com es poden incloure els subministraments en el preu del lloguer?

Quan se signa un contracte de lloguer d’un habitatge, el propietari i l’inquilí acorden una sèrie de drets i obligacions. Molts d’ells estan regulats en la Llei d’Arrendaments Urbans (LAU) i són indestructibles. No obstant això, hi ha altres termes i apartats que poden variar i pactar-se, sempre que no sigui contrari al que estableix la llei. Per exemple, qui s’ha d’encarregar del pagament dels subministraments, com l’aigua, la llum o el gas, en el pis llogat?

En l’article d’avui, en el blog d’Assessoria Borén t’expliquem com incloure els subministraments en el preu del lloguer i tot el relacionat amb aquest tema. Per tant, si tens un immoble en propietat i vols incloure els subministraments en el preu de la renda t’interessa parar esment al següent post.

Qui ha de pagar els subministraments en un habitatge de lloguer?

La Llei d’Arrendaments Urbans (LAU) diu que “les despeses per serveis amb què compti la finca arrendada que s’individualitzin mitjançant aparells comptadors seran en tot cas de compte de l’arrendatari”. És a dir, que l’inquilí ha de pagar els subministraments bàsics: l’aigua, la llum i el gas, a més, òbviament de la renda mensual del lloguer.

La mateixa Llei també indica que és el propietari el que ha de donar d’alta els subministraments o canviar la seva titularitat, a més d’haver de fer front a totes les reparacions de l’habitatge derivades del pas del temps.

Com incloure els subministraments en el preu del lloguer

Encara que el més habitual és que l’inquilí assumeixi la titularitat i el pagament dels subministraments de llum, aigua i gas, a vegades, el propietari prefereix mantenir la titularitat dels contractes i incloure aquestes despeses en el preu del lloguer. Aquesta fórmula és possible i no és poc freqüent. En aquest cas, hi ha diverses formes:

  • Primer cas: el propietari és el titular i els paga. Posteriorment, passa les factures a l’inquilí perquè li realitzi la transferència.
  • Segon cas: el propietari és titular dels subministraments però domicilia els rebuts al compte corrent de l’inquilí.
  • Tercer cas: el propietari manté la titularitat i s’encarrega del pagament dels subministraments, però pacten que una quantitat X del preu del lloguer sigui dedicada al pagament dels subministraments. Pel que l’inquilí abonarà al propietari cada mes la mateixa quantitat, en concepte lloguer + subministraments. En el contracte de lloguer ha de constar clarament quant correspon al lloguer i quant als subministraments. En aquest cas, s’ha de calcular bé la mitjana de despeses de subministraments, perquè cap de les parts surti guanyant ni perdent.

El més recomenable

En tot cas, el més recomanable per als interessos del propietari és que tant la titularitat com el pagament dels subministraments l’assumeixi l’inquilí, a part de la renda mensual. Per què? Doncs perquè si l’inquilí deixa de pagar les despeses de subministraments d’energia (gas, electricitat) i aigua, i el propietari és el titular dels contractes de subministraments, les companyies reclamaran el pagament al propietari. A més, si el propietari deixa de pagar els subministraments al seu nom, i les companyies tallen el subministrament, l’inquilí podria al·legar que l’habitatge no és habitable.

Cal tenir clar que, quan es lloga un habitatge, aquesta ha de comptar amb els serveis mínims perquè les persones puguin viure. És a dir, el propietari ha de garantir l’habitabilitat de l’habitatge. I l’aigua i la llum són imprescindibles, així que, si el pis no compta amb els dos serveis, no es pot llogar.

En Assessoria Borén comptem amb un equip de professionals de contrastada experiència que podràs assessorar-te i aconsellar-te sobre els teus habitatges i contractes.