Com avisar els veïns de les obres en un habitatge

A l’hora de començar a fer alguna obra a l’habitatge, cal tenir present una sèrie de requisits i tràmits. Es tracta d’evitar  mals majors i malentesos, especialment, si les obres es realitzen en una vivenda d’una comunitat de veïns.

I és què, es vulgui o no, quan es realitzen petites (o grans) obres en un habitatge, sempre es causen sorolls, brutícia, inconvenients a l’hora de fer servir certes estades mentre dura l’obra… Són petits inconvenientes que poden generar queixes entre els veïns. 

S’ha d’avisar als veïns per les obres en l’habitatge?

La resposta a aquesta pregunta és que sí, és necessari avisar als veïns i a la comunitat de propietaris de les obres, però no és obligatori. Què vol dir això? Que és necessari avisar al president de la comunitat o a l’administrador de finques, segons la Llei de Propietat Horitzontal, però no és obligatori, tot i que sí és recomanable, avisar a tots els veïns i propietaris.

Però es tracta d’informar, no de demanar permís als veïns. Si no s’altera la façana ni elements comuns o la seguretat de l’edifici, les obres es poden realitzar sense l’autorització oi el vist-i-plau de la resta de veïns, sempre i quan no s’alteri o es modifiqui l’estructura o elements comuns de la comunitat de veïns.  

S’ha de col·locar un cartell d’avís d’obres en una comunitat?

La manera d’avisar als veïns no està reglada, és a dir, es pot fer de qualsevol manera. Per exemple, es pot avisar de les obres en la reunió de veïns anterior al començament de l’obra. També es pot enviar una circular o email a tots els veïns o es pot col·locar l’avíos d’obres en una zona de pas, ja sigui l’ascensor o el portal.

De fet, és important deixar ben visible el permís d’obres. El cartell d’avís d’obres ha de col·locar-se a la porta de l’habitatge del veí que vagi a realitzar obres en el seu habitatge, o si són obres en la comunitat, en un lloc visible i de pas.

Què informació s’ha de donar

La circular o documents d’avís d’obres ha d’incloure una sèrie de dades. Per exemple, imprescindible informar de l’inici i final de l’obra, a quines hores hi haurà moviment d’obrers i  deixar constància que, en cas d’ocasionar desperfectes en els elements comuns de la comunitat, es repararan i netejaran les zones comunes en finalitzar l’obra o quan acabi la jornada de treball.

Cal destacar que les obres estan prohibides entre les 21 h i les 8 h. Si es tracta del cap de setmana, serien les 9.30 del matí l’hora permesa per a començar les obres.

Què estableix la Llei de Propietat Horitzontal sobre les obres en una comunitat?

En primer lloc, la Llei de Propietat Horitzontal, en el seu article 7.1 diu que el propietari de l’habitatge o local, pot canviar qualsevol element, instal·lació o servei quan no alteri ni modifiqui la seguretat dels edificis o la seva estructura, quan respecti a tots els veïns i sempre avisant de les obres al president de la comunitat.

En el cas que les obres afectin algun veí, aquests tenen dret a sol·licitar el pagament dels danys ocasionats, prèviament realitzant un pressupost i lliurant aquest pressupost al president de la comunitat.

Com a resum, podem dir que hi ha dos requisits que la persona responsable de les obres ha de complir: evitar l’alteració de la seguretat o estructura de l’edifici, tant exterior com interior, i no desacreditar els drets de la resta de propietaris.Si vols realitzar obres en el teu habitatge, et recomanem que demanis les llicències oportunes i segueixis aquestes recomanacions que t’hem presentat. Recorda que en Assessoria Borén et podem assessorar i ajudar en tots els tràmits. A més, posem a la teva disposició els serveis de l’empresa RMH, Reparacions i Manteniment Horta. Són professionals especialistes en obres menors, reparacions, lampisteria, pintura, electricitat, carpinteria, etc., per a solucionar sense demores aquelles petites incidències, avaries, desperfectes i reformes que pugui requerir un immoble, una finca, un pàrking, una zona comunitària, etc.