Com afecta el nou sistema de preus de lloguer

A partir d’aquest mes de març, es posa en marxa el nou Sistema Estatal de Referència de Preus de Lloguer. Aquest barem indica la forquilla de preus recomanada per a llogar un habitatge. 

I  és què, en les darreres dues dècades s’ha produït una creixent separació entre els ingressos de les llars i els preus de l’habitatge. L’Observatori Metropolità de l’Habitatge de Barcelona en successius informes, va concloure que entre els anys 2000 i 2021 els ingressos mitjans de la població catalana van créixer només un 49,6%, mentre que el preu mitjà d’obra nova ho va fer un 154,8% (3,1 vegades més), el de la segona mà un 108,8% (2,2 vegades més), i el de lloguer un 98,9% (2 vegades més). 

En aquest context neix aquesta nova llei i el nou Sistema Estatal de Referència de Preus de Lloguer. L’índex de referència per al preu del lloguer, és a dir, el “topall del lloguer”, es pot consultar a través del web del Ministeri d’Habitatge. 

De moment, Catalunya és l’única Comunitat Autònoma en la qual començarà a funcionar aquest topall, més en concret en 140 municipis declarats com a zones de mercat residencial tensionades, entre els quals es troben Barcelona i rodalies.  

Ara, veurem en aquest post, quines són les principals característiques d’aquesta llei i com afectarà als propietaris d’habitatges en Barcelona. 

Característiques de la Llei de lloguers

La Llei 12/2023 pel Dret a l’Habitatge determina uns paràmetres per a limitar el preu dels lloguers en noves contractacions dins de les zones tensionades, basant-se en les condicions prèvies del contracte i el perfil del propietari. Per exemple: 

  • Petits propietaris: Per als propietaris que no posseeixen més de cinc propietats, el preu del lloguer no podrà superar el del contracte anterior en nous contractes. Quant a les renovacions, es permet un increment màxim del 3% durant 2024.
  • Grans propietaris: Aquells amb més de cinc propietats han d’ajustar el preu dels nous contractes de lloguer a l’Índex de Referència del Govern, sense importar si l’habitatge ha estat prèviament llogada o no.
  • Habitatges mai llogats o inactius durant 5 anys: En aquests casos, el preu de lloguer es determinarà també segons l’Índex de Referència, aplicant condicions especials segons el tipus de propietari.

Zones tensionades

El passat 26 de maig del 2023 va entrar en vigor la Llei d’àmbit estatal 12/2023, de 24 de maig, pel dret a l’habitatge. Aquesta norma preveu la possibilitat que les administracions competents en matèria d’habitatge puguin declarar zones de mercat residencial tensionat en aquells àmbits territorials on existeix un especial risc d’oferta insuficient d’habitatge per a la població en les degudes condicions d’assequibilitat. Per a la seva declaració es consideren factors com el percentatge de la renda destinat a hipoteca o lloguer i l’augment del preu de l’habitatge en relació amb l’IPC en els últims cinc anys.  

Per a donar resposta a aquesta problemàtica, la Llei preveu l’aplicació de diferents mesures de contenció del preu del lloguer i la necessitat d’elaborar i executar un pla específic per corregir els desequilibris detecta. 

Què implica per als propietaris

Aquesta nova reglamentació pot representar un canvi important en el panorama immobiliari català, impactant de manera diferent segons el perfil del propietari. 

En resum,  els petits propietaris veuen una limitació moderada en l’increment de preus, mentre que els grans propietaris (amb més de cinc habitatges), enfronten una major regulació. L’objectiu de tot plegat, és buscar equilibrar el mercat. És crucial que tots els propietaris -grans i petits- estiguin ben informats sobre aquestes mesures per a ajustar les seves estratègies de lloguer i complir amb la nova llei.

Des d’Assessoria Borén us recordem que comptem amb professionals de contrastada trajectòria i experiència, que us poden oferir suport i assessorament en aquestes noves regulacions i optimitzar les seves inversions immobiliàries. Posem en valor el teu patrimoni!