Com aconseguir una comunitat de veïns més eficient energèticament

No només és una qüestió mediambiental, també és una tema d’estalvi. Els nostres edificis, en la gran majoria, no són ni energèticament sostenibles ni eficients energèticament, per la qual cosa, malgastem diners.  Des d’Assessoria Boren us donarem alguns consells per aconseguir una comunitat de veïns més eficient energèticament parlant, i per tant, com a reduir els costos de manteniment. 

A Barcelona vuit de cada deu edificis són energèticament deficients, segons dades de l’Observatori Metropolità de l’Habitatge (OHB). En relació amb el volum d’emissions de CO2, el 81% de les llars obtindrien una qualificació energètica molt baixa. I és que, el 90% dels edificis de la ciutat condal es van construir abans d’entrar en vigor les diverses normatives energètiques, i per tant, no compleixen amb els mínims per a ser eficients. 

Consells bàsics per a estalviar

Per a estalviar energia i ser més eficients es poden aplicar petits canvis d’hàbits i costums que en el dia a dia i poc a poc farà reduir les despeses energètiques en una comunitat de veïns. Aquí van alguns consells: 

  • Revisar la potència contractada i la companyia. Segons l’OCU, canviar la companyia energètica pot suposar fins a un 8% d’estalvi, i és possible estalviar baixant la potència o, simplement, canviant la tarifa. 
  • Revisar i canviar els llums a bombetes més eficients (leds).  
  • Instal·lar sensors per a evitar els llums tot el dia encesos. 
  • Fomentar el bon ús de l’ascensor. 
  • Actualitzar i rehabilitar les instal·lacions antiquades per unes més eficients. 

La rehabilitació permet la reducció de despeses

Però quan les despeses energètiques dels edificis de veïns és molt gran, la millor solució, la més radical és fer unes obres d’acondicionament. Una rehabilitació dels edificis podria reduir el consum energètic de forma considerable, entre un 13 i 55%, amb una inversió mitjana de 10.500 euros per habitatge. 

Una via per finançar aquestes adaptacions són els fons europeus Next Generation. 

El 85% dels edificis de Barcelona poden optar a fons europeus Next Generation per millorar l’eficiència energètica. El Consorci Metropolità de l’Habitatge indica quatre tipus d’ajuts:

Ajuts a Barcelona

  • Els ajuts als barris, que financen les obres de rehabilitació en edificis d’ús principalment residencial, com en habitatges unifamiliars, inclosos en Entorns Residencials de Rehabilitació Programada (ERRP). Queden exclosos els edificis unifamiliars d’ús turístic. Els destinataris poden ser comunitats de propietaris o agrupacions de comunitats de propietaris, propietaris o usufructuaris d’habitatges unifamiliars aïllats o agrupats en filera i d’edificis existents de tipologia residencial col·lectiva, i empreses arrendatàries o concessionàries dels edificis. 
  • Els ajuts als edificis, que subvencionen obres o actuacions en edificis d’ús principalment residencial, incloent-hi els seus habitatges, i en els habitatges unifamiliars. N’estan exclosos els habitatges d’ús turístic. Poden demanar-lo comunitats de propietaris o agrupacions de comunitats de propietaris, propietaris o usufructuaris d’habitatges unifamiliars aïllats o agrupats en filera i d’edificis existents de tipologia residencial col·lectiva, i empreses arrendatàries o concessionàries dels edificis.
  • Els ajuts als habitatges, centrats a finançar actuacions o obres de millora de l’eficiència energètica d’habitatges unifamiliars o plurifamiliars. Van destinats a les persones propietàries, usufructuàries o arrendatàries d’habitatges, siguin persones físiques o jurídiques de naturalesa privada o pública.
  • Els ajuts del Llibre de l’edifici (el document que recull totes les dades d’un edifici), que es focalitza en impulsar la implantació i generalització del llibre de l’edifici existent per rehabilitar-lo amb una subvenció. Cobreix part de les despeses d’honoraris professionals per a la seva emissió i la realització de projectes tècnics. Se’n poden beneficiar comunitats de propietaris, agrupacions de comunitats de propietaris o propietaris o usufructuaris d’habitatges unifamiliars aïllats o agrupats en filera i d’edificis existents de tipologia residencial col·lectiva.

Les convocatòries dels quatre grups s’acaben el 30 de juny de 2026. En aquest sentit, des d’Assessoria Borén podem assessorar-vos per saber com i què fer per a acollir-vos a aquestes ajudes tant per a les comunitats de veïns, com en els casos d’habitatges unifamiliars aïllats o agrupats.