Com aconseguir que la comunitat de veïns sigui més accessible

Sabies que només el  0,6% dels més de 9,8 milions d’habitatges que hi ha a Espanya compleixen els criteris d’accessibilitat universal. De fet, comptar amb una bona accessibilitat en les comunitats de veïns s’ha convertit en una de les prioritats per als propietaris, i també és una de les qüestions que més ens pregunten els veïns que confien en Assessoria Borén. 

En aquest post intentarem donar les claus per a  fer la vida de moltes persones molt més senzilla i eliminar les barreres arquitectòniques d’una comunitat de veïns. Explicarem què diu la Llei i què elements es poden instal·lar. 

La Llei diu que…

Tota persona amb discapacitat o major de 70 anys té dret a un accés bàsic al seu habitatge tal com dicta el Reial decret legislatiu 1/2013 de 29 de novembre. Segons aquest reial decret, és necessari que totes les comunitats disposin d’una accessibilitat mínima. En cas contrari, les comunitats que no compleixin hauran de realitzar les obres pertinents amb l’objectiu de garantir aquests drets. 

És a dir, que les comunitats de propietaris han de garantir que tots els seus veïns i veïnes puguin accedir als seus habitatges. La Llei, de fet,  actua assegurant els drets de tots els ciutadans. No obstant això, l’adaptació per a garantir i facilitar l’accessibilitat ha de ser una filosofia que neixi de la pròpia comunitat de propietaris, ja que totes les persones són susceptibles de patir problemes de mobilitat alguna vegada de la seva vida. 

La Llei diu que…

Una rampa, un ascensor, una plataforma elevadora… Hi ha molts sistemes que poden fer més fàcil la vida dels veïns i veïnes amb problemes de mobilitat. Les obres més comunes que se solen fer en una comunitat de propietaris per a millorar l’accessibilitat solen ser la instal·lació d’una rampa, d’una cadira “salvaescales”, d’una plataforma o d’un ascensor que garanteixi una millor mobilitat pels espais comuns de l’edifici. 

Les característiques de cada edifici marcaran en bona part el tipus d’instal·lació. Perquè, alguns edificis, per la seva estructura, no poden instal·lar una rampa de fàcil accés a un edifici o habitatge, per la qual cosa aconsellen diverses opcions: baixar l’ascensor a cota zero del portal; eliminar les barreres col·locant una plataforma elevadora i finalment instal·lar una cadira salvaescales.

Ascensor

Tot i que sembla un element molt comú, el 22% dels habitatges a Espanya no té ascensor. És un percentatge molt elevat, i caldria en els pròxims anys, rebaixar-lo. 

L’ascensor ha de ser capaç de comunicar totes les zones comunes, i en cas de no ser així, s’han d’instal·lar elements complementaris, com ara rampes o caderes salvaescales. 

Però la instal·lació de l’ascensor, tot i representar una alta despesa des d’un primer moment, també representa una gran millora que posa en valor l’edifici i l’habitatge. Sempre,  a llarg termini cotitzarà a l’alça.

Rampes

És un element econòmic i fàcil d’instal·lar. També és un dels elements que més faciliten la vida dels veïns i veïnes amb problemes de mobilitat. Però a vegades, és el més oblidat. 

L’accessibilitat a un portal ha de ser la primera mesura a tenir en compte a l’hora de millorar l’accessibilitat de l’edifici. Però no només rampes en l’interior de l’edifici, també per accedir al portal. 

S’ha d’evitar instal·lar rampes massa inclinades, ja que, fins i tot, poden arribar a ser perilloses. 

Baranes de seguretat

Sempre hi haurà zones més delicades de transitar que poden requerir un punt de seguretat addicional, com ara una barana. No només s’han d’instal·lar en les escales, també haurien d’instal·lar-se en els seus limítrofs i prop de les finestres.

Zones comunes àmplies 

A més d’adaptar els elements físics de la comunitat de veïns, cal comptar que l’espai de maniobra d’una persona amb mobilitat reduïda generalment és major. La comunitat ha de comptar amb unes zones comunes espaioses, que permetin moure’s amb llibertat a totes les persones.

Ajudes per a la rehabilitació i adaptació dels edificis 

Anualment, hi ha convocatòries oficials d’ajudes per a millorar l’accessibilitat i per a contribuir a l’eliminació de barreres arquitectòniques i a la instal·lació d’un ascensor en les comunitats de propietaris.

Des d’Assessoria Borén podem ajudar-te a tenir tota la informació sobre aquest tema i a tramitar aquests ajuts, així com a contractar els serveis de manteniment i d’obres per a la instal·lació d’aquests elements que eliminin les barreres arquitectòniques del vostre edifici.