Barcelona, declarada zona de mercat d’habitatge tensionat

El nou alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha declarat Barcelona com a zona tensionada per a evitar la pujada del lloguer. Aquesta ha estat una de les primeres mesures del nou consistori, una decisió que té efectes directes sobre els qui pretenguin llogar un pis Barcelona. 

En Assessoria Borén podem resoldre personalment qualsevol tipus de dubte sobre el tema, però aquí donarem algunes claus per a entendre què significa que Barcelona sigui declarada com a zona tensionada. Precisament, aquesta mesura ha estat una de les més debatudes de la nova Llei de l’Habitatge, per això cal saber bé de què es tracta.

Zona tensionada segons la nova Llei de l’Habitatge

La nova Llei d’habitatge preveu quatre requisits per declarar una zona tensionada, i per aplicar-la se n’ha de complir un. En el cas de Barcelona, se’n compleixen dos

  1. Si el percentatge de la renda de les llars dedicat al pagament del lloguer o de la hipoteca, a més dels subministraments, superi el 30% 
  2. Si el preu del lloguer en els darrers cinc anys és superior en tres punts a l’evolució de l’IPC.

Un altre aspecte a tenir molt en compte és el terme de “gran tenidor”, que s’aplica als propietaris amb més de 10 habitatges. I és què, la nova llei també estableix diferències en l’establiment del preu del lloguer si el propietari és un gran tenidor

  • En el cas d’habitatges de grans tenidors, el preu del lloguer estarà limitat a l’índex de preus de referència de la Generalitat. 
  • Per als petits tenidors, el preu del nou contracte estarà marcat pel contracte anterior.

També es preveuen beneficis fiscals per a les persones que lloguin habitatges en propietat. En els nous contractes, el percentatge de reducció de l’IRPF serà del 50%, i podrà arribar al 90% en cas que el preu del lloguer sigui un 5% inferior al contracte anterior. Si el pis es lloga a joves de fins a 35 anys, la bonificació serà del 70%.

Els preus dels lloguers, a l’alça

Segons les dades publicades per l’INE, corresponents al 2020, els veïns i veïnes de Barcelona destinen el 36% dels ingressos a pagar el lloguer, i un 43,3% si parlem d’hipoteques. 

De fet, els preus dels lloguers a Barcelona no ha deixar d’augmentar, en concret, s’ha incrementat un 21,1% els darrers cinc anys. S’ha passat de 889,6 euros mensuals de mitjana el quart trimestre del 2017 a 1.077,5 euros mensuals de mitjana el quart trimestre del 2022. En canvi, el creixement de l’IPC en el mateix període ha estat del 14,6%, una diferència de 6,5 punts, més del doble del que preveu la llei per poder declarar una zona de mercat tens.

Per a compensar les limitacions de preus en les zones tensionadas, la Llei d’Habitatge porta avantatges fiscals per als qui lloguin el seu habitatge en elles. Així, llogant a Barcelona optaràs a algun d’aquests beneficis:

  •  Si rebaixes el preu del teu lloguer un 5%, obtindràs una bonificació de fins al 90% en la declaració de la renda.
  •  Si llogues el teu habitatge a joves d’entre 18 i 35 anys que lloguin per primera vegada, la rebaixa fiscal serà del 70%.
  •  Si has rehabilitat el teu habitatge en els últims 2 anys, tindràs un descompte del 60%.
  •  Per a la resta de lloguers, la bonificació serà del 50%.

Però totes aquestes mesures no han de representar que el teu patrimoni perdi valor. Amb l’ajuda d’una immobiliària experta a Barcelona com Assessoria Borén, no perdràs rendiment. El nostre equip s’encarrega de tot per tu. Aplica diferents filtres per a trobar inquilins solvents, intermèdia entre totes dues parts i resol qualsevol incidència amb el seu equip d’industrials seleccionats.

Truca’ns i demana una cita amb el nostre equip d’expertes en habitatge. 📞93 429 59 69