Administració de Comunitats de Veïns

Sense cap dubte, podem assegurar que l’Administració de Comunitats de Veïns és el nostre punt fort. No en va, portem més de mig segle en el sector. 

Però a més de la nostra experiència, estem col.legiats, al Col.legi d’Administradors de finques de Barcelona i Lleida, per la qual cosa podem oferir a les Comunitats tot el suport jurídic, legal i de responsabilitat civil.

Però, sobretot, ens agrada oferir un tracte directe, i personalitzar cada gestió administrativa. 

Tenim cura de la vostra Comunitat com si fos la nostra, per això, no només oferim assessorament als copropietaris, sinó que també oferim les millors solucions per al manteniment dels edificis i de les finques amb la finalitat de millorar la qualitat de vida dels residents i veïns. 

Assessoria Borén, líders en Horta en la gestió i l’administració de Comunitats de Veïns.

COMUNITAT DE VEÏNS

Oferim

Gestió econòmica i administrativa de Comunitats de veïns.

Elaboració d'estats de comptes personalitzats.

Cobrament de rebuts i remeses bancàries.

Control de morositat.

Pagament de les despeses ordinàries de la comunitat.

Informació del funcionament jurídic de la Comunitat.

Constitució i gestió de la Comunitat.

Realització de Juntes de veïns.

Convocatòries de Juntes Generals.

Redacció d'Actes de les Juntes.

Confecció dels pressupostos i dels comptes anuals.

Tramitació de sinistres.

Assessorament dels serveis externs.

Obres de millora.

Manteniment, reparacions.

Neteja de Comunitats.